Met het eerste geld dat we ingezameld hebben, hebben in de eerste week van november 2018 schrijfgerief aangekocht.

Alle schoolkinderen uit armere families kregen een set van schriften, potloden een slijper en een gom, genoeg materiaal voor één schooljaar.